יניי הפייטן, שירתו והשקפת-עולמו

החזרתם של פיוטי יניי אל אוצר הספרות העכרית היא גוודאי אחת התוצאות החשובות ביותר של חקר הגניזה . כיום יודעים אנו' שאותו יניי היה מן הפייטנים הפוריים שקמו לעמנו אחרי תקופת המקרא ושהוא ישב בארץ ישראל זמן ניכר לפני כיבושה כידי הערכים ( כלומר לפני 635 בערך . 1 ( חקירת יניי החיפושים אחרי פיוטיו , גילוים ' בהדרגה מראשית המאה התשע-עשרה ועד זמננו — אלה הם עניינים המצטרפים לסיפור מושך את הלב ומאלף' אלא שככר סיפרו אותו פעמים אחדות ולא נחזור כאן על המפורסמות . רק נציין שעוד לפני ארבעים שנה זכינו למהדורה מדעית של פיוטי יניי מידי מ . זולאי ז"ל , והיא הכילה למעלה משמונה מאות פיוטים שלמים או מקוטעים' מועתקים ברובם המכריע מתוך מקורות הגניזה . 2 מאז הופיעה מהדורה זו נתגלו פה ושם עוד פיוטים מיניינ ואין ספק שיימצאו גם בין רבבות קטעי הגניזה ' שעדיין לא נבדקו כל צורכם . אף על פי כן סבור אני כי אין טעם להשהות את העבודה המדעית עד שתסתיים הבדיקה . גם החומר המצוי בידינו כרגע עשיר למדי ויכול לשמש כסיס למחקרים . בשעתו עוררה מהדורתו של זולאי תשומת לב מוצדקת ובעקבותיה הופיעו מאמרים לא מעטים על יניי ופיוטיו , אלא שכ...  אל הספר
מוסד ביאליק