שירת־הקודש הביזאנטית

מומרים מפורסמים ידועים לנו בשמותיהם בקרב הנצרות הביזאנטית ; ואחד מהם הנחשב אף מאבות כנסייה זו היה אפיפאניומ יליד ארץ ישראל . כשאנו חוזרים ופונים להימנוגראפיה הביזאנטית ושוקלים כדעתנו בדרכי המגע שבינה לבין הפיוט העברי ' אין אנו צריכים לשער שהמומרים היו הצינורות היחידים . היו גם חוליות אחרות' ואחת מהן היה השימוש בארמית של סוריה המערבית וארץ ישראל . אף מנהגי התפילה הנוצרית של קונסטאנטינופול הושפעו מאוד מן הנוסח היווני הארצישראלי ' שנתגבש במחוז המיושב כאוכלוסיה דוברת ארמית . יש בידינו מספר הימנונות כיזאנטיים' שמתוכם מורגשים האבטיפוסים הסוריים אפילו אם אין אנו מכירים אותם . " * ולא זו כלבד אלא שכמה מן המפורסמים שבמשוררי הכנסייה הביזאנטית היו ילידי מוריה' כגון אוכסנטיוס ( כמחצית הראשונה של המאה החמישית . ( שלושת רבי האמנים 81 ראה : , S . Krauss , JQR , VI ( 1894 ) , pp . 88-89 והשווה את הספרים על אפרם 'ב אנציקלופדיה יודאיקה . ' 82 ראה המקורות הנזכרים בהערה . 70 83 הרבה ליקוטים מדרשות אלו הביא מארסל סימון בספרו . Verus Israel , Paris , 1948 , PP . 239-274 על היחסים שבין יהודים לנוצרים באותו ...  אל הספר
מוסד ביאליק