ההיסטוריה הקדומה של הפיוט

רבים מחוקרינו סירבו להאמין שהפיוט עתיק כל כך' מפני שהיו סבורים ששירי קודש יש לכתוב אותם ; והרי דימו שבתקופת התלמוד לא התירו לכתוב שום ספרים W . M . Flinders Petrie , The Status of the Jews in Egypt , London , 1923 , p . 38 17 ה . הירשפלד , ה . לווה וי . לוין דנו בפיוט זה במאמרים מיוחדים . מהדורתו האחרונה ( בצירוף תצלום ) מאת פ . א . ה . ד . בור ( P . A . H . de Boer ) זכינו לה , במאמרו 'Notes on an Oxyrhynchus Papyrus in Hebrew ' , Vetus Testamentum 1 ( Ley den , 1951 ) , pp . 49-75 . לא עלה בידי די בור להכיר את אופי הפיוט של השריד הנידון ; ראה מה שכתבתי בקרית ספר , כח , ( 1952 ) עמ' . 236 לפי ש . בירנבאום ( מובא אצל די בור , ( שריד זה שייך למאה הרביעית . 18 שים לב לביטויים כגון 'ברצד גבנונים' או 'פץ אנכי מלהב . ' 19 שריד קטן זה של ברכת המזון פורסם בצירוף םאקסימיל על ידי Du Mesnil du Buis- son , 'Un parchemin liturgique juif ' , etc . Syria XX ( 1939 ) , pp . 23-28 ודן בו ש . ליברמן , מדרשי תימן , ירושלים , , 1940 עמי . 41-40 20 הביבליוגראפיה להל ן יש בה כדי להועיל להמשך החקירה . על ה...  אל הספר
מוסד ביאליק