הבעיה

מן המפורסמות הוא' שספרי התפילה היהודיים והנוצריים מחזיקים אוצר גדול מאוד של שירים . הואיל ונבדלים המ משאר טופסי עבודת הקודש ' ) תפילות הקבעי ) נתכנו בשם פיוטים כאן והימנונות כאן . עד היום לא ניסה איש לערוך השוואות בין פיוטים להימנונות העתיקים ביותר . והרי כמה וכמה מומחים לפיוט העברי נמנים בימינו עם חוקרי ספרות ישראל ולעומתם אינם המרים מומחים בהימנולוגיה הסורית והבי זאנטית בקרב המזרחנים' הבלשנים הקלאסיים והתיאולוגים . אכל זהו המנהג' שבו רגיל כל אחד משני הציבורים הללו ' שהוא עוסק בשלו מבלי ליתן את דעתו על חברו — ושניהם נמצאים מפסידים . גדולה מזו' בחמישים השנים האחרונות נתפרסמו מחקרי יסוד בשני התחומים . ידיעתנו בהתפתחות הפיוט נתרחבה כמידה ניכרת' אף על פי שעדיין מגששים אנו באפילה בכל השייך לראשיתו ? אלא שדבר זה צריך לשמש תוספת המרצה לנציגי שני המחנות לתאם את חקירתם זה לזה . כלום אין זה מסתבר מאוד' שלא רק תפילות הקבע של כנסיות המזרח אלא גם הימנוניה עשויים לגלות השפעות יהודיות ? אכן היהודים היו תמיד ערים לתרבות העמים שישבו מסביבם . במשך התקופה הנידונה כאן' היינו במאות הראשונות למניינם של הנ...  אל הספר
מוסד ביאליק