תוכן העניינים

פתיחה 5 השירה העברית שלאחר תקופת המקרא ובעירת מחקרה 9 הפיוט העברי והימנונות הכנסייה הנוצרית 16 הבעיה ; 16 חקר ראשיתו של הפיוט במאה הי"ט ! 18 בדיקה חדשה של המקורות ; 20 ההיסטוריה הקדומה של הפיוט ; 22 התפתחותו ושגשוגו של הפיוט בארץ ישראל ; 25 מוצאה של ההימנולוגיה הנוצרית ; 30 שירת הקורש הסורית ; 33 שירת הקודש הביזאנטית 36 יניי הפייטן' שירתו והשקפת עולמו 41 הקרב בין בהמות ולויתן לפי פיוט עברי קדום 66 כיצד יש לדקלם את השירים השקולים של משוררינו הספרדים ? 84 שירי פרחים עבריים מספרד 90 יהצביי בשירה העברית של ימי הביניים 97 שירי אבךכילפון 106 הולדתו של אבן-כ'לפון וראשית פעולתו ; 109 ידידיו של אבן-כ'לפון ותומכיו ; 112 אבן-כ'לפון ושמואל הנגיד ; 115 קווים לתיאור אופיו של אבןכ'לפון ; 121 הפצת שירי אבן-כ'לפון ופירסומם ; 124 השירים המסופקים ; 125 נספחים : רשימת שירי יצחק אבן-כ'לפון ; 129 המקורות לתולדות אבןכ'לפון 133 יצחק בךמר שאול , המשורר מלוסינה 136 מלחמות שמואל הנגיד 149 ההוצאה החדשה של שירי הנגיד ; 149 שירי הנגיד כחומר היסטורי ; 152 המצב הפוליטי באנדלוסיה בזמנו של הנגיד ; 153 תחילת פעולתו המדי...  אל הספר
מוסד ביאליק