לתולדות השירה והדראמה העברית מחקרים ומסות

חיים שירמן עיטור מתור כתב היר ר , . 0 ששוו כ ? ס' 46 s לפני כו ברשותה קול משפחת פרחי בדמשק כתב ירזה הכולל את בל ספרי התורה , חב בי # יט והכתובים , ו 1 ! עתק וקושט ביו 1366 ל 83 גו בידי הסופג- הס ט רד י אלישע קרשקש ( נולד ב . { 1525 תי * ור ספורט של כוזב היר ניתן בספר 'אהל דור Kp , טאלוג של אוסף ששרו , עמ' - ~ 6 . 14 [ באדיבותו של סולימן דור ששון ] העטיפה ו טובח כרמיו נ רסס ברפוס 1 m ?« ירוע 1 לים חיים שירמן לתולדות השירה והדראמה העברית לשלום שפיגל בידידות ובאהבה המחבר חיים שירמן לתולדות השירה והדראמה העברית מחקרים ומסות כרך ראשון  אל הספר
מוסד ביאליק