בין שתי נקודות עובר יותר מקו (לאו-דווקא ישר) אחד: איתור תחנות ביניים והאפשרות לשחזר תהליכי תרגום

גדעון טורי מדע הספרות [ ... ] הוא חלק מן המאמץ האנושי הגדול : להבין . [ הרושובסקי [ 1 : 1968 א . אחד מיעדיו של חקר התרגום , ( Translation studies ) כתחום הדיסציפלינרי שהוא מבקש להיות ' , הוא להציע מסגרת לתיאור שיטתי ומסודר של כל הכרוך בתהליכי תרגום - הן תהליכים אינדיבידואליים המביאים להעמדתם של טקסטים יחידים והן תהליך התרגום כטיפוס כולל של פעילות , המתרחשת במוחם של יחידים הפועלים בהקשרים חברתיים-תרבותיים . בדרך למימוש היעד הזה אין די בהעמדת רשימות של גורמים , העשויים לכוון את שיקוליו של אדם בשעה שהוא מתעסק בתרגום ולהדריך את הכרעותיו . חשוב לא פחות לקבוע כיצד אותו אדם מתמרן בין אילוצים מסוגים שונים , השואבים ממקורות שונים והפועלים עליו מכיוונים שונים , ולהעמיד את היחסים שביניהם ואת עוצמתם היחסית , בהתאם לנסיבות שבהן מתבצע התרגום . בעוד שאפשר , ואולי אף רצוי , להעמיד אפשרויות תחיליות בעזרת חשיבה ספקולטיבית , הליכי הבחירה בין אותן אפשרויות ומימושן-בפועל של האופציות שנבחרו אינם יכולים להיחשף במנותק מאירועים קונקרטיים של ביצוע תרגומי שבהם מקומם . המכשול הברור פה הוא זה , שתהליכים קוגניטיביי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד