אירוניה כשלילה עקיפה: דולי סיטי עיר רחומה

רחל גיורא מדוע אנחנו משתמשים באירוניה ? מה הטעם בלומר משהו שאיננו מתכוונים אליו או שאיננו מחזיקים בוי על פי תיאוריית הרלבנטיות אנו משתמשים באירוניה כדי להביע הסתייגות ממה שאנחנו אומרים . ( Sperber and Wilson 1985 / 86 ) אנחנו מהדהדים אמירה , דעה או מחשבה של מישהו אחר ( או של עצמנו בזמן אחר , , ([ Curc 6 1997 ] נורמות או אמירות מקובלות , כדי להביע הסתייגות מהן באמצעות האירוניה . אירוניה , אם כן , היא אזכור ( של אמירות או נורמות כאלו , או פרשנות שלהן ) הנמסר ביחד עם היחס המסתייג מהאמירה או הנורמה Sperber and ) ( Wilson 1992 או ממה שמשתמע מהן . ( Cured 1997 ) למשל , כאשר אנחנו עומדים לצאת לפיקניק , ובחוץ מתחילה סופה , ואני אומרת : "איזה מזג אויר יפה לפיקניק , " אני מהדהדת נורמה של נימוס ואמירת דברים חיוביים , או תחזית מוטעית , ומסתייגת מהאמירה , כלומר , מציגה את הדעה המושמעת בה כאבסורדית . על פי תיאוריית השלילה העקיפה TpDn ( Giora 1995 ) האירוניה הוא לאפשר לנו לבחון את ההבדל בין המצב רצוי , הנמסר במישור הליטרלי של האמירה אירונית , לבין המצב המצוי , שהוא מושא האירוניה . הבנת האירוניה היא ה...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד