אדרת לבנימין: מלות פתיחה

כולנו יצאנו מבין קפלי האדרת של גוגול [ מיוחס לדוסטויבסקי ] אדרת לבנימין - מבחר מאמרים בחקר הספרות בכלל והספרות העברית בפרט מוקדש לבנימין הרשב ( הרושובסקי ) ליובל 70-ה ולציון 50 שנות פעילות בשדה הספרות העברית והיידית . " אדרת לבנימין" - כותרת שבאה לציין את אופי הקובץ , את יחס המחברים והעורכים לנמענם , ואת מפעל החיים שזיכה אותו בשני אלה . שתי משמעויות מקובלות למלה "אדרת : " מעיל עליון ותפארת ; שתי אפשרויות פירוש לצירוף "אדרת לבנימין : " אדרת השייכת לאיש וזו הניתנת שפע של אסוציאציות וצירופי לשון נקשר ב"אדרת" : י לכל אלה מקום בכינון משמעותה של הכותרת . הקישור הראשון בזיכרון הקולקטיבי של חוקרי ספרות ותלמידי בנימין הוא זה המובא כ'מוטו : ' "כולנו יצאנו מבין קפלי האדרת של גוגול . " בין אם גדלו הכותבים , וגם עמיתיהם שאינם מיוצגים בשני כרכי הספר , בבית מדרשו של בנימין י , בין אם למדו להכירו ולהוקירו דרך מאמריו ובעבודה משותפת , ובין אם היתה דרכו המקצועית ( הן בגילוייה העיוניים והן באלו המעשיים-מוסדיים ) גורם שדירבן אותם לחשיבה מחדש על דרכם או לפיתוח דרכים חדשות ואפילו מתנגדות - בכל מקרה מאוחדים ה...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד