תוכן העניינים כרך א'

הקדמה 11 התקבלות ופוליטיקה ספרותית אורי אלטר הקאנוניות הכפולה של המקרא 15 דן מירון אהבה התלויה בדבר : תולדות התקבלותה של שירת פוגל 29 זיוה בן-פורת גבי דניאל ותורת הספרות 99 תיאוריה ופואטיקה אורלי לובין האמת שבין מסגרות האמת : אוטוביוגרפיה , עדות , גוף ואתר 133 נורית גרץ המיקום של ניצול השואה בסיפורה של יהודית הנדל " אנשים אחרים הם" 150 סמדר שיפמן פני יאנוס : בין-טקסטואליות בעשו של מאיר שלו 170 רחל גיורא אירוניה כשלילה עקיפה ; דולי סיטי , עיר רחומה 187 טניה רינהרט מטקסט למשמעות : אמצעי ההערכה 193 מציאות ובידיון מנחם ברינקר כתיבה ספרותית וכתיבה היסטורית 223 רות רונן אינקומנסורביליות וייצוג 244 גבי צורן מפעולת דיבור לטקסט כתוב : מודלים של טקסט וטקסטואליות אצל אריסטו וקודמיו 262 חקי התרגום ניצה בן-ארי " תרגומית" או עברית של תרגומים 293 גדעון טורי  אל הספר
הקיבוץ המאוחד