אדרת לבנימין ספר היובל לבנימין הרשב כרך א'

ספרות משמעות תרבות המכון הישראלי לפואטיקה וסמיוטיקה ע " ש פורטר הוצאת הקיבוץ המאוחד אדרת לבנימין ספר היובל לבנימין הרשב כרך א' ספרות , משמעות , תרבות 24 סדרת מחקרים בספרות העברית לזכרו של יוסף האפרתי מייסד הסידרה ועורכה הראשון ו בנימין הרשב עורכת הסידרה : זיוה בן-פורת מועצת המערכת : חנה וירט-נשר , גדעון טורי , רות עמוסי מנחם פרי , תמר יעקובי , מאיר שטרנברג , ישעיהו שן מרכז המערכת : אייל דותן עורכת ל זיוה בן-פורת עורכי משנה r הרי גולומב , אייל דותן , מנחם פרי  אל הספר
הקיבוץ המאוחד