ציונים ביבליוגרפיים

דב סדן : 'אל השיתיך , בין דין לחשבון , הוצאת דביר תשכ"ד , עמ' 13-3 גרשון שקד : 'למה ביאליק עדיין עמנו כאן ועכשיו ' ? הלל לביאליק , הוצאת אוניברסיטת בר אילן רמת גן , תשמ"ט , עמ' 25-17 פ . לחובר : 'הסמל כשירת ביאליק , ' כנסת תרצ"ו , עמ' 80-54 בנציון בנשלום : 'משקליו של ביאליק , ' כנסת תש"ב , עמ' 52-28 דוד יוסף בורנשטיין : 'למקורות אל הציפור , ' כנסת תרצ"ו , עמ' 102-81 דב סדן , 'בין מעין ליובליר , אבני גדר , על סופרים וספרים , ספריית מקור , הוצאת אגודת הסופרים העברים בישראל ליד הוצאת 'מסדה' בע"מ , עמ' 18-9 טוביה ריבנר : 'תיקון חצות , ' מאסף , ספריית מקור , הוצאת אגודת הסופרים העברים בישראל ליד הוצאת מסדה בע"מ , עמ' 226-217 זיוה שמיר : 'צפרירים , ' שירים ופזמונות גם לילדים ( יצירת ביאליק לילדים ולנוער , ( הוצאת פפירוס , תל אביב תשמ"ז , עמ' . 201-191 מנחם פרי ויוסף האפרתי : 'על כמה מתכונות אומנות השירה של ביאליק , ' עכשיו , 1966 , 18-17 עמ' 77-43 א . ל . שטראוס : 'על השחיטה , ' בדרכי הספרות , מוסד ביאליק תשי"ט , עמ' 111-105 א . ל . שטראוס י 'הכניסיני תחת כנפיך , ' בדרכי הספרות , מוסד ביאליק...  אל הספר
מוסד ביאליק