ענקים מאובנים מקיצים: על הקבלה בין שיר של סולוביוב לפואמה 'מתי מדבר'

מתי מדבר [ תרס"ב ] מאת אסתר נתן ב'מיפוי' הספרותי ההיסטורי המקובל של זרמים , יוצרים ויצירות מן השירה הרוסית , שהשפיעו על שירת ביאליק ובני דורו ידועות ומקובלות הדעות בדבר השפעות משירת פרוג ומשירת משוררי הרומנטיזם והריאליזם הרוסיים , אך כמעט לא הושם לב לאפשרות של השפעה משירת הסימבוליזם הרוסי — הזרם הראשון של המודרניזם בשירה הרוסית , שתקופת השיא של הישגיו , התפשטותו ופרסומו חופפת לשנות התמורה וההתחדשות בשירה העברית ובשירת ביאליק : . 1910- 1893 מאמר זה יתמקד בהיבט אחד של קליטת השפעות משירת הסימבוליזם הרוסי בשירת ביאליק ! הפנייה למיתוס והדרכים החדשות בייצוגו , על פי זיהוי השפעה משירו של סולוביוב 'מכשף אבן' ( 'Koldun Kameri ') ב 'מתי מדבר , ' הראשונה מבין שלוש הפואמות הסמליות של ביאליק . הפנייה למיתוס והדרכים החדשות בייצוגו בשירת הסימבוליזם הרוסי הפנייה המחודשת למיתוס בסימבוליזם הרוסי הושפעה ממגמות ומהלכי רוח בתרבות , בספרות ובמדע כמחצית השנייה של המאה התשע עשרה ? מן ההערכה המחודשת של המיתוס בסימבוליזם הצרפתי , מהשקפות ניטשה בזכות תחיית יחסי העולם המיתולוגיים , שהשפעתן על האינטליגנציה הרוסית ...  אל הספר
מוסד ביאליק