ביאליק העורך

מאת יוסף קלוזנר איני יכול לדבר כאן על ביאליק כעורך בכלל . עריכתו פשטה בשטח גדול של הוצאות ספרים : 'מוריה / ידביר / 'כנסת' ( האודיסאית , ( ועוד . אני יכול לדבר עליו רק כעל אחד מעורכי 'השלוח / עריכה זו נמשכה מתחילת ינואר 1904 עד סוף דצמבר , 1909 ובכן - במשך שש שנים ( בהפסקה אחת , כשהופסק 'השילוח' כולו בשנות ;( 6 — 1905 והיא מקפת תשעה כרכים שלמים של יהשלוחי ( מראשו של כרך י"ג עד סופו של כרך כא . ( ובכן קובעת עריכה זו עניין לעצמו . נא ] בסופה של שנת 1902 נסתלק אחד העם מעריכת יהשלוחי . מצבו החומרי של ' השלוח' היה רע מאוד באותו זמן : היו לו אז רק 700 — 600 חותמים , וחברת ' אחיאסף' הפסידה בו כסף שלא לפי יכולתה החומרית . ואף המצב הרוחני של ' השלוח' לא היה טוב ביותר . אחד העם , בעל תפיסת העולם המיוחדת לו , הגביל את 'השלוח' מצד התכנית : אפשר היה לפרסם בו ספרות מקורית בלבד , ורק זו שדנה על נושאים יהדותיים — או קרובים לאלה ביותר — בלבד . ובתור דייקן , עקיב ועומד על דעתו היה אחד העם פוסל דברים , שהדור הצעיר לא ראה בהם שמץ פיםול ( למשל , שירי אהבה 'פרוצים' מעין 'הנאוה מדיסלברג' של טשרני חובסקי ) או...  אל הספר
מוסד ביאליק