הקומפוזיציה של האגדה

ספר האגדה מאת א . א . הלוי נא ! ' האגדה אינה לעומת שירת הומירוס , אלא גל של פירורים ושברי שברים / במלים נוקבות אלו הביע ח . נ . ביאליק ' ) סופרים בחייהם' - י . פיכמן ) את החסרון העיקרי שיש למנות בספרות האגדה : חוסר קומפוזיציה מקיפה , העדר עריכה המרכזת סביב גרעין אחד חומר רב ביצירה אחידה ושלמה . ואף על פי שכמה מבעלי ההלכה והאגדה נשתבחו שעשו את כל התורה טבעות טבעות , וישהיו חורזין בדברי תורה ומן התורה לנביאים ומן הנביאים לכתובים / ואחד מראשוני האמוראים אף העיד על עצמו : 'יש שיודע לחרוז ואינו יודע לקדוח , ויש שיודע לקדוח ואינו יודע לחרוז , אבל אני הייתי החרוז , ואני הייתי הקדוח' — הרי האגדה בצורה שהגיעה לידינו רובה ככולה אין בה חריזה של ממש . את החסרון הזה קיבלו על עצמם למלא מסדרי יספר האגדה / יספר האגדה באי - כך נאמר בהקדמה - 'לצרף קרעים וקטעים לטלית שלמה , ושברי אבנים מפוזרות לבניין , ' 'באופן שיקום לעיני המעיין כל ארמון האגדה בנוי בניין שלם ככל האפשרי . סידור זה , 'סידור שיש עמו בניין , ' שעל-ידו 'נצטרפו שברי אבנים לנדבכים , נדבכים לכתלים וכתלים לבירה שלמה , ' 'שיש בו צירוף חוליות לפרק...  אל הספר
מוסד ביאליק