'שירתנו הצעירה' של ביאליק - המבנה והמקורות

שירתנו הצעירה [ תרס"ז ] מאת שמואל ורסס נא ] מאמריו של ח . נ . ביאליק עודם חוליה רופפת במעשה העיון המסועף ביצירתו . וכבר נתנסח פשר חזיון זה על ידי א . מ . ליפשיץ בשעתו : — 'הפרוזא של ביאליק היא קשה לחקירה מלשון השירה , בכל עשרה המפליא , המבהיל , ובכל קסמי יפיה , קשה לחזות אפיה , לערוך תולדות הטבע שלה . 1 ' על מסותיו עצמן של ביאליק הוגד לנו זה מכבר , שיהן חותם תכנית של כל פעולות יצירתו חזות הכל של כל העולם הביאליקאי . 2 ' כן צוינה העובדה , כי 'בלעדיהן אין לעמוד על עיקרים גדולים וחשובים ביצירתו טרם הערכנו את כל כוח הביטוי , כל תרבות הלשון והמחשבה שהושקעו בפרוזה זו . 3 ' אלא שאותן ההכרזות לא נתפענחו בשיעורן האמיתי , וכבר שפר הרבה חלקה של פרוזה זו מצד המיצוי ההגותי שבה . דומה , שהבעיות הצורניות , הכרוכות במורשת המסה של ביאליק , מצטיירות ביתר שאת על רקע מאמרו 'שירתנו הצעירה' משנת תרס"ז , שנתפרסם ראשונה ב'השלוח . ' 'בכל ההוד האמנותי והציורי שבמאמריו אין אף אחד ביניהם , שיהיה בו כבמאמר הזה גם עומס צורתי' - היטיב להגדירו ם . לחובר , בבואו להרצות תוכנו ולצרף את העובדות הביו ביבליוגראםיות מסביב ל...  אל הספר
מוסד ביאליק