החצוצרה נתביישה

החצוצרה נתביישה [ תרע"ה ! מאת גרשון שקד ' פגיעה כפולה זו היתה בעיני כסימן רע שיש לחוש לו . החצוצרה רעדה ביד שמואל , כמו הועם זהרה פתאום , וכו . " ( ח . נ . ביאליק - 'החצוצרה נתביישה ( ' א . בעיות היסוד של הסיפור כמו בפרקים קודמים נעסוק גם בפרק זה ככמה מבעיות היסוד של עיצוב הסיפור הקצר . נציג תחילה את השאלות העיקריות שיעםיקונו להלן : ( א ) נושא ראשון לדיון תהיה שאלת הסיפור החברתי , הווי אומר : האמצעים והדרכים בהם נוקט יוצר , כדי למצות רקע חברתי גדול ומקיף במשמעויותיו במסגרת סיפורית , שהיא בניגוד לרומא ן החברתי , מוגבלת בהיקפה . ( ב ) השאלה השנייה משתלשלת מן הקודמת , ועניינה הוא היחס שבין הנושא החד פעמי לבין סיפור המנסה לכאורה למצות בעיקר הווי חברתי . ננסה לבדוק אפוא את הזיקה שבין הרקע החברתי הנגלה והמרומז לבין הנושא האנושי המרכזי של הסיפור . ( ג ) מכאן נעבור לדיון בבעייה טכנית חשובה והיא : דיוקנו של סיפור המסגרת , מקומו של המספר הרטרוספקטיבה המתבונן בעבר מנקודת תצפית שבהווה , בסיפור המסגרת , ויחסו כפול הפנים , כמספר רטרוספקטיבי וכגיבור ( שהיה שותף למסופר ) אל המסופר . ( ד ) זיקה כפולת פ...  אל הספר
מוסד ביאליק