'מתי מדבר'

מתי מדבר נתרם"ב ] מאת פ . לחובר לא עברו אלא חודשים מועטים לאחר פרסום 'משירי החורף' א ויהדבר האחרון' ( ידאס לעצטע ווארט ( ' והמשורר חזר והפליא בגבורתו בשירה הגדולה' רבת העוז והגבורה' 'מתי מדבר' ' שפרסם בחוברת הכפולה של 'השלוח' לחורשים אדר א ואדר ב בשנת תרס"ב . 1 לתולדות 'מתי מדבר ; ' באמצע הקיץ של תר"ס שלח כן אביגדור לביאליק מודעה בדבר כתב העת לילדים ולכני הנעורים בשם 'עולם קטן / שהוא עתיד להוציאו' וביקש ממנו לשלוח לו שירים לשתי המחלקות שבו . ' משיריך ב'האביב ' ? ' ראיתי ' כי מצליח אתה גם בשיריך לכני הנעורים . ' והוא חזר על הבקשה הזאת בכמה מאיגרותיו' והפציר בביאליק למלא בקשתו' ובאחת מאיגרותיו גם הזכיר' שרצוי ל'עולם קטן' שיר שתוכנו אגדי . ביאליק לא נענה מהר לבקשתו של מו"לו . אולם כשהתקרב מועד צאת קובצו ב'תושיה' הבטיח ביאליק לשלוח פואימה ל'עולם קטן' , ואנו מוצאים באיגרת של בךאביגדור לביאליק מיום כ"ג כסלו תרס"ב ( ד בדצמבר ( 1901 את תודתו לביאל ק על הבטחתו זו : 'על הבטחתך בדבר הפואימה ל'עולם קטן' אני מביע לך תודה רבה מראש . ' אין ספק' כי מדובר כאן על 'מתי מדבר' ' שכן ביקש ביאליק באותה  אל הספר
מוסד ביאליק