אלמלי ננעלו שערי אמונה...

אמי זכרונה לברכה 1 תרצ"א 1 מאת אליעזר שביד נא ] השיר יאמי זכרונה לברכה' נמנה בין כמה שירים מעטים , שבהם תיאר ח . נ . ביאליק שלמי אמונה העומדים ללא חציצה מול אלוהיהם . לידו אפשר להזכיר עוד את יאבי , ' במיוחד בחלקו האחרון , ובמשהו דוחק גם את 'יהי חלקי עמכם . ' אבל על מקומו של מוטיב זה ביצירתו נעמוד מן ההקבלה שיש בינו לבין שירי הילדות , אף כי ההבדל בנושא הוא ניכר מאוד . תקופת הילדות היא תקופת שהות ללא חציצה בסתרו של עולם , סמוך אל המקור שאורו טרם עמם ונאטם . אף בתיאורם של ענווי עולם הוא משווה לנפשם תום ילדות בניגוד להרגשת המשו רר , שבגרותו היא גלותו מעם עצמו ומעם אלוהיו , ומכאן הרגשת המרחק הבלתינגשר בין נסיון החיים הנוכח של המשורר לבין נושאי תאוריו , המאפיינת הן את שירת הילדות והן את תיאור עולמם של שלמים באמונתם . כיאמי זכרונה לברכה' היא באה לידי ביטוי במסגרת הסיפורית המרחיקה עדותה לתחומו של עבר בלתי מסויים , שיותר משהוא 'זמן' הוא מעבר לזמנים , תחום התרחשותם של סיפורי אגדה : אמי • , זכרונה T x ? לברכה , TTT : ? היתה T : צדקת : 1 v v - גמורה T ובאלמנותה ענ » ה מרודה . T ; : ~ : ; T : T...  אל הספר
מוסד ביאליק