צנח לו זלזל

צנח לו זלזל 1 תרע"א 1 מאת עדי צמח צנח לו זלזל על גדר ועם - 7— " T - - : - T כה ישן אנכי : T ' "T נ # ל הפךי - ומה לי ולגזעי , ומה לי ולשוכי ? נשל הפרי , הפרח כבר נשכח - שרדו העלים - ? T v : T יךגז יום אחד הסער - ונפלו ארצה חללים . T : ~ : T אחר - ונמשכו לילות הזועה , לא מנוחה ושנת לי , בדד אתחבט באפל וארצץ ראשי אל כתלי . . ושוב יפרח _ .. אביב , ואנכי לבדי T T : r ' על גזעי אתלה - שרביט . — . קרה , ן ,- .. לא ציץ . ן לו ופרח ~ v T לא פךי ולא עלה . השיר יצנח לו זלזל' נכתב , כפי שמעיד עליו יוצרה , בהעלם אחד : אגב נסיעה בטראם , בעיפרון על גבי דף מתוך פנקס , בחפזה - ושוב לא תוקן . והנה דווקא בשיר זה מבחין הקורא במבנה קפדני ומחושב ביותר , ארכיטקטוניקה שאין להסיע אבן אחת מבניינה המדוקדק .  אל הספר
מוסד ביאליק