לשאלת המסר השירי ב'לבדי וב'לפני ארון הספרים'

לבדי ןתרס"ב ] מאת מלכה שקד השירים 'לבדי' ( תרס"ב ) ו'לפני ארון הספרים' ( תר"ע ) נתפסו לרוב , על טמך הסיטואציה הקונקרטית המתוארת בהם , כשירים הנוקטים עמדה ביחס ליהדות המסורתית על סמליה , ויש שאף נידונו בהעלם אחד עם מסכת שירים שלמה שכונתה בשם 'שירי בית המדרש , ' ובדרך זו שועבדו יותר מדי לדיון אידיאולוגי . הביקורת הנאיבית ראתה בהם ביטוי לעמדה אידיאית מובהקת . כגון לחובר , ( 410 , 1950 ) שראה ב'לבדי' שיר ש'בו הצליח המשורר להביע את כל חרדת לבו לעזיבת מקור המקורות של התרבות הישראלית על ידי בני הדור , ' וכגון קלוזנר , ( 111 , 1951 ) שראה ב'לפני ארון הספרים' שיר שבו 'מביע המשורר את ספקותיו אם כדאי לעסוק בספרים עתיקים ולהתאבק בעפר רגליהם של גדולי העבר בשעה שבעולם התעוררו שאלות חדשות , חיות וסוערות' וזאת במסגרת של טענה כוללת ש'יש גם ביאליק אחר . ביאליק , שיודע לשנוא ולזעום , ' ובדרכו הולך גם פיכמן , 1946 ) שנ"ח . ( גם הביקורת המאוחרת , שגילתה גישה מתוחכמת יותר ודקה יותר , עד שחשפה בשירים אלה מורכבות , סבך נפשי ואמביוולנטיות , העמידה במרכז הדיון את בירור יחס המשורר אל היהדות , ולעתים אף חרגה מכך ...  אל הספר
מוסד ביאליק