עיון בעיצובו של שיר־אווירה

הקיץ גווע [ תרס"ה ] מאת יוסף האפרתי הקןיץ 5 וע מתוך זהב וכתם ומתוך האתמן # # -ל לכת הגגים ו # ל-עבי ערבים T v ; m ?• TI המתנוססות בדמן . * TT : 1 : * - ומתרוקן הפרדס . רק טילים לחיךים וט"לרת יחידות I 1 T י & או עינם הנוחה אחרי מעיף האחרונה T ' 1 | - T - T " ! ! T ב ^ ו רות החסידות . T- 1 ומתיתם הלב . עוד מעט ויום סגריר 1 " - " * : - t על החלון יתדפק בדממה : ' בדקתם נעליכם ? טלאתם אדרתכם ? ¥ ו ו * v " s" *• v 1 : - - v צאו הכינו תפוחי אדמה . ' T-: קוראים ומבקרים לא הרבו לתת דעתם על שיר זה ג . המאמרים הללו המבקשים את 'סך הכול' של המשורר והללו שכתבו על שירים יחידים לא בחרו בו . לעומת הקבוצה הגדולה של שירים שקבעו את דמותו של המשורר בתודעת הרבים , מיוחד שיר זה בשתי תכונות . האחת : בדרך כלל מעצב שירו של ביאליק נושא מוגדר , בין בתחום האידיאי ובין בתחום הנפשי החווייתי . ואילו אמנותו של השיר מתבטאת בעיצוב עשיר , מורכב ורב פנים של נושא זה , עיצוב המונע תפיסה חד משמעית שלו . בשיר 'הקיץ גווע , ' לעומת זאת , קשה למצוא נושא אידיאי או חווייתי מוגדר . 1 די לעיין בביבליוגראםיה של מ . אונגרסלד...  אל הספר
מוסד ביאליק