הכניסיני תחת כנפך [תרס"ה]

הכניסיני תחת כנפך נתרס"ה ! מאת א . ל . שטראוס הכניסיני תחת כנפך , והיי לי אם ואחות . ויהי חיקך מקלט רא ^ י , קן תפלותי הנדחות . : / 1- י - - T ובעת רחמים , בין ה ^ מ ^ ות , ^ חי ואגל לך סוד יסורי : אומרים , יש בעולם נעורים - T היכן נעורי ? ועוד רז אחד לך אתודה י 1 v' T T v T : ו נפ ^ י נשרפה בלהבה ; אומרים , . . אהבה T-: - י ?• # בעולם - T T מה זאת אהבה ? T : - - הכוכבים רמו אותי , היה חלום- אך גם הוא עבר ; T T - 1 - : TT עתה T - אין •• 1 לי כלום : בעולם - T T אץ לי דבר . T T ' ?• הכניסיני תחת כנפך והיי לי אם ואחות , ויהי חיקך מקלט רא ^ י , לןן תפלותי הנדחות .  אל הספר
מוסד ביאליק