על השחיטה

על השחיטה נתרס " ג ] מאת א . ל . שטראוס א שמים , בק # ו רחמים עלי ! - T : - י - T T ? ב אם & בכם אל ולאל בכם נתיב T V T " T : " V T ב ואני לא מצאתיו - א התפללו אתם עלי ! ג אני - - - ; לבי - * מת ?? ואין " ; י עוד תפלה T - 1 בק 1 : םתי , x וכבר T : אזלת - : T יד T אף ' - אין ? ' תקוה ' : עוד - ג עד מתי , עד אנה , עד מתי - ? א התלין ! הא צואר - קום שחט ! T : — T : ' T - ב עךפני ככלב , לן ? זרע עם לןךדם , ב וכל הארץ לי נרדם - : ' v T T T :- א ואנחנו- אנחנו המעט ! ג דמי מתר - הך קןךקד , ויונק ךם ךצח , x דם יונק •? ה & ב על - כתנתך - :: T \ ' ' ג ולא ימח לנצח , לנצח . א ואם צךק - יופע מיד ! ^ ב אך אם אחרי ה ^ מדי מתחת רקיע ב הצדק יופיע - א ימגר נא כסאו לעד ! -T 1- T - \ : ג ובר ^ ע עולמים # מים ימקו ; x אף אתם לכו , זךים , בחמסכם זה ג ובדמכם חיו והנקו .  אל הספר
מוסד ביאליק