על כמה מתכונות אומנות השירה של ביאליק

לא זכיתי באור מן ההפקר [ תרס"ב ] מאת מנחם פרי ויוסף האפרתי בין קוראי ביאליק אין כמעט מי שאינו מכיר בגדולתו כאומן ; אך למרות זאת מעטות הן העבודות , המטפלות באופן שיטתי באומנות השירה שלו , נוכל אמנם למצוא פה ושם הבחנות , הנוגעות בדרך השיר של ביאליק ; אולם הבחנות אלו באות על פי רוב , באקראי , במאמרים , אשר דרכו של ביאליק בשיר אינה נושאם העיקרי . חסרים אנו עדיין לחלוטין דיון שיטתי וממצה בדרכים היסודיות , הקובעות את דמות שירו של ביאליק . בצד כמה עבודות , אשר בררו שאלות לשון , החורגות בעצם מתחום השאלות הנוגעות ליצירה האומנותית כשלעצמה , טיפלה הביקורת העברית , רובה ככולה , בשירת ביאליק בעיקר מזווית ראייה רעיונית או ביוגראפית . גם גל הכתיבה החדש , שעלה בשנים האחרונות , ואשר ניסה להשתמש בכלים השאולים מן הביקורת האירופית והאמריקאית , לא שינה את המצב באופן מהותי . הביקורת המשיכה לטפל בעולמו האידיאי של ביאליק , גם אם העלתה רעיונות חדשים , מסעירים יותר ומורכבים יותר ; ומן הגישה הביוגראפית הנאיבית עברו המבקרים , בהרחיבם הנחות של מבקרים בני דור קודם , לתיאור הפרובלימאטיקה שבעולמו הרוחני והנפשי של המש...  אל הספר
מוסד ביאליק