צפרירים

צפרירים [ תר"ס ] מאת זיוה שמיר להבהרת המושג בשירי ביאליק ולחשיפת מקורותיו הפיוטיים והאידיאיים יר 1 ל ? דו וירקדו כגךים וצוללו צהלת ילדים . גמדי לילי א . 'צפריר' מניין ? כאשר פרסם ביאליק בפעם הראשונה את שירו 'צפרירים' ' ) הדור , ' שנה rr era כ"ג באדר תרס"א , ( הוסיף בשוליו הערה מפרשת "' צפרירים" — רוחות הבוקר בפי המקובלים . ' הצפרירים , בין יתר המהויות שהם מייצגים , הם גם רוחות בוקר קלות אפוא , וכבר הראה יצחק בקון שה'צפריר' נולד מהמפגש עם — rr nr רוח המערב הקלה — משירת טשרניחובסקי ( שהגיבה בדו שיח סמוי על שורות נודעות משל ביאליק , ( ששאלה אותו מהשירה היהודית רוסית ומהשירה הרוסית הרומאנטית . כנגד ה'זפיר' הציב ביאליק המצאה מבריקה משלו , שהתאימה למטרותיו הסמאנטיות והפרוזרריות ; 'צפרירים' ( בקון , תשמ"ג , עמ' . ( 180-176  אל הספר
מוסד ביאליק