תיקון חצות

תיקון חצות [ תרנ"ח ] מאת טוביה ריבנר אילו נכתב שירו של ביאליק 'תיקון חצות' בימינו — כיצד היינו מתייחסים אליו ? מה היינו אומרים על לשונותיו , דימוייו , חרוזיו ? חזקה עלי , שלא היינו מכוונים דעתנו כלפיהם באותה הדרך כפי שאנו עושים זאת ביודענו , כי הוא נכתב אז ולא היום . ואילו מצד שני , ההנאה שאנו נהנים ממנו , ודאי שאיננה מתייחסת אליו כאל דבר יפה בשעתו ולשעתו , כי האובייקט האסתיטי לעולם הוא נוכח וזמנו זמן ההווה . כיצד מתגלגל אפוא מעשה דור הולך ודור בא בדמות השיר ? הרי כל שיר ושיר נולד ברגע מסוים ימזל הולדתו חרוט בו . איני מתכוון אל תכניו , בני רגע היסטורי כלשהו , אלא לעצם העובדה שהשיר הוא חוליה בשרשרת הדורות של מין האדם בכלל ושל מין דוברי לשונו בפרט , ועובדה זאת היא בנותני טעמו והיא ניכרת בו כבכל מעשה אנוש שנושא את תו זמניותו . מה שאנו מכנים 'נצח היצירה האמנותית , ' דומה , איננו אלא אותה התלכדות , אותה התכנסות של דורות רואיה וקוראיה ושומעיה בה בתוכה , ודמותה כדמות המדרגה , אשר רגלי דורכיה עיצבוה . ליאונל טרילינג כותב במאמרו 'חוש העבר . ' 'אפילו השירה הלירית גורם ההיסטוריות חלקו בהווייתה הא...  אל הספר
מוסד ביאליק