בין מעין ליובליו

על לבבכם ששמם נתרנ"זז מאת דב סדן בין הגות וחזון נא ] חקר ביאליק בא להעמידנו על מצע גידולמ של שיריו , שיר שיר ונסיבות צמי חתו ; ובמיוחד ניתנה הדעת על בירור הגרם האקטואלי בשירים , שיש בהם משום תגובה חיה וסמוכה לשעה ומאורעותיה , לאור אידיאולוגיה , שהמשורר שלט בה או שהיא שלטה בו . בכלל הבירור תופסת מקום נאות קבוצת השירים שנולדה או עוצבה במזל האידיאולוגיה שיצאה מלפני אחד העם , וחקר הקבוצה הזאת רואה כתפקידו לברר , מה ואיך נשתקפה בהם זיקת הייחוסים שבין הרב לתלמידו . אין צריך לומר , כי הידיעה , שהחקר משפיע עלינו בפינה גדולה זו , היא חשובה לגופה , אלא שאין להתעלם משאלה , האומנם חשיבותה מכרעת . ולא בלבד משום הבדל האופי שבין הרב שגבול הגותו בגבולו של ההגיון ובין התלמיד שמרחב חזיונו כמרחבו של החזון , אלא משום הבדל המהות שביניהם , שמקורי חשיבותו של זה אינם כמקורי-ראייתו של זה . גם ההוגה גם המשורר כוחם עמם להעלות את נושאם מעל לאווירת האקטואליה , ולעשות את בחינת הארעי של הבעיה , שהיתה בעיקרה בעיית היום , לבחינת קבע , שבעייתה היא בעיית הימים , אם לא בעיית כל הימים ; אבל המשורר , עם כל כפיפותו לנושא ...  אל הספר
מוסד ביאליק