משקליו של ביאליק

מאת בבציון בנשלום [ א ] אני בא לייחד בזה את הדיבור על המשקלים בשירת ח . נ . ביאליק . אם אנו רוצים להעריך את שירת ביאליק הערכה שלימה , אי אפשר שלא נביא בחשבון גם את המשקל . עלינו לדעת מה נתן ביאליק לדור מבחינת הריתמוס של השירה , מה חידש בפינה זו , למה חתר ומה השיג . כל עוד לא תתברר לנו גם הפרשה הזאת - לא נדע את יצירת ביאליק ידיעה שלימה . ביאליק היה ממחייבי המשקל המדויק . ככל הגדולים לא שאף ל'השתחרר' ממנו . הוא ראה את המשקל לא כדבר מה חיצוני ופורמאלי , אלא כחלק מנשמת השיר . הוא הרבה להתעניין בשאלות , הקשורות בריתמוס בכלל ובריתמוס של השירה העברית בפרט , והמשקלים של שירתו הם לא רק פרי אינטואיציה ריתמית , שהיתה מפותחת בו מאוד , אלא גם פרי ידיעה מעמיקה בענייני ריתמוס . הוא ראה את המשקל כעול , כיסוד המתחם תחומים ומסייג סייגים , ככוח המכניס ליצירה סדר ומשמעת , והוא שש להכניס צווארו בעול הזה ולקבל על עצמו את המשמעת הזאת . בהרצאה שהשמיע בענייני משקל בשנת תרפ'ז השתמש בשתי תמונות : המשקל משול לרכב המרסן את סוסיו הדוהרים , או לרגל גיבור הדורכת את הקשתי . גם בתמונה הראשונה וגם בשנייה הבליט המשורר וה...  אל הספר
מוסד ביאליק