תוכן העניינים

עם הקובץ 9 מבואות דב סדן ; אל השיתין 13 גרשון שקד : למה ביאליק עדיין עמנו כאן ועכשיו ? 24 פ . לחובר : הסמל בשירת ביאליק 34 בנציון בנשלום : משקליו של ביאליק 62 שירים אל הציפור דוד יוסף בורנשטיין : למקורות 'אל הציפור' 95 על לבבכם ששמם דב סדן : בין מעין ליובליו " 7 תיקון חצות טוביה ריבנר : תיקון חצות 127 צפרירים זיוה שמיר : צפרירים 138 לא זכיתי באור מן ההפקר מנחם פרי ויוסף האפרתי : על כמה מתכונות אומנות השירה של ביאליק 150 על השחיטה א . ל . שטראוס : על השחיטה 183 הכניסיני תחת כנפך א . ל . שטראוס : הכניסיני תחת כנפך 189 הקיץ גווע יוסף האפרתי : עיונים בעיצובו של שיר אווירה 194 בין נהר פרת ונהר חדקל לאה גולדברג ; השיר וניתוחו 207 לבדי מלכה שקד . לשאלת המסר השירי ב'לבדי' וב'לפני ארון הספרים' 219  אל הספר
מוסד ביאליק