ביאליק יצירתו לסוגיה בראי הביקורת

אנתולוגיה בעריכת גרשון שקד מוסד ביאליק י ירושלים רישוס העטיפה : נתרם גוטמן עיצנ ב העטיפה : מיכל לשם לוחות ; טפשר נדסק בדפוס 'אהוהי , ירושלים ביאליק יצירתו לסוגיה בראי הביקורת ביאליק יצירתו לסוגיה בראי הביקורת אנתולוגיה בעריכת גרשון שקד  אל הספר
מוסד ביאליק