מילים בכתב

מיכל גוברין המ 0 ע לפולין , מכתב ממחוזות אחיזת עיניים ז'אק דרידה ברית וידוי , ארבטה מחזורים  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

מכון מופ"ת