גוף תפילה

דאק דרידה מיכל גוברין בהשתתפות דייוויד שפירו ז'אק דרידרו : אבי לא מתפלל לאלוהים רק כדי לבקש דבר זה או ארור , אלא אני מתפלל אליו , או אליה , אל היחיד והמיוחד . כדי וישחרר את תפילתי , שיתיר לי להתפלל . ולכו , זו היא תפילה וציווי בעת ובעונה אחת : היה זה שיתיר לי להתפלל , כלומר . הייה הנמעך , הייה נמעך לתפילתי , והתר לי להתפלל , זוהי תפילה בעקבות התפילה - תפילה שלפני התפילה , תפילה בעבור התפילה . מיכל גרגריו ! הציפייה העזה ביותר הממלאת את התפילה היא למאזין , לנמעו . האמונה החשופה , שערורייתית אפילו , שאמנם יש נמעו , ולו גם עלום : יש מ שמאוץ לי , מקשיב לי , שמקבל את תפילתי . אולם , אותה הקשבה לעולם אינה מובטחת , המקשיב עלול תמיד להפנות את גבו ולאטום אח אוזניו . וכך . התפילה חינה מעשה תמידי של פיתוי , זעקת התשוקה של ה ^ רהב לאהוב , שיקבל אותי , שירצה בי , שייעתר להפצרה : "ותרצני . " קן אדוםכהה iniNrin Kii'jn ami n"nm inn גוף תפילה ז'אק דרידה מיכל גוברין בהשתתפות דייוויד שפירו  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

מכון מופ"ת