שימושים משכיליים ביסודות עבריים בעיתונות הערבית־היהודית של תוניס בסוף המאה ה־19

יוסף שיטרית . 1 מבוא סוגיית צורותיהם , מעמדם ומקומם של היסודות העבריים ( והארמיים ) בלשונות היהודים השונות הפכה בעשורים האחרונים נושא מחקרי מרכזי במחקר הבלשני 1 והלשוני של לשונות אלה , והביאה לידי מחקרים ענפים , נפרדים או משווים , לקיום כנסים ארציים ובין לאומיים בנושא לכינוס מחקרים בצורת פרסומים כלל לשוניים , 3 2 יהודיים ואף להכנת עבודות דוקטור מיוחדות בתחום . מרכיב עברי זה בלשונות היהודים נתפס כמרכיב חשוב להבנה ולהגדרה של ייחודן של לשונות היהודים לעומת קבוצות לשוניות אחרות , וזו אחת הסיבות העיקריות להתעניינותם הגוברת 4 של חוקרי לשונות היהודים במרכיב זה . עבודתו הראשונה של משה בר אשר על 5 היסודות העבריים בערבית המדוברת של יהודי מרוקו ועבודותיו הרבות הנוספות 6 בחקר המרכיב העברי בערבית היהודית בכלל היו סימן דרך חשוב בפריחה מחקרית זו , והן ממשיכות להזין את עבודות המחקר החדשות הנעשות בארץ ובעולם בנושא זה . אולם התיאורים , הניתוחים ומערכי ההסברים שהוקדשו עד כה לחקר תחום פורה ומתפתח זה עסקו בעיקר בהיבטים המורפו תחביריים , הסמנטיים והלקסיקליים של יסודות אלה , המשוקעים בלשון זו או זו , ולפעמי...  אל הספר
מוסד ביאליק