יהודי לנינגרד 1917 - 1939

יהודי לנינגרד 1917 - 1939

מחבר: מיכאל בייזר
שנת ההוצאה: תשס"ה - 2005
מילות מפתח: לנינגרד (עיר); יהודי ברית המועצות; פטרוגרד; פטרבורג; סנט פטרבורג; עיר; לנינגרד; יהודי בריה"מ; יהודי ברה"מ
הספר עוסק בהיסטוריה של המיעוט היהודי בפטרוגרד-לנינגרד משנת 1917 - שנת המהפכה הרוסית - דרך תקופת הקומוניזם הצבאי, המדיניות הכלכלית החדשה, 'תוכנית החומש' הראשונות, ועד לטיהורים ההמוניים בסוף שנות השלושים.
חלקו הראשון של הספר דן במדיניות של המימשל, ביחס של האוכלוסייה הכללית כלפי היהודים ובחלקם של היהודים כמיעוט אתני בחיי העיר. יש בו ניתוח של השינויים הדמוגרפיים והסוציו-אקונומיים בטוכלוסיית יהודי לנינגרד ושל תהליכי התרבות, העיור וההשתלבות בחברה הסובייטית.
חלקו השני של הספר מוקדש למאפיינים השונים של החיים היהודיים: המפלגות היהודיות, פעילויות דתיות וקהילתיות, עזרה הדדית, חינוך ותרבות. תשומת לב מיוחדת מוקדשת לציבור היהודי המאורגן, אשר הודות למאמציו היו החיים היהודיים בלנינגרד עשירים והתקיימו לאורך תקופה ממושכת למרות לחצם של השלטונות.
הספר במהדורתו הרוסית זכה בפרסע'ש אנציפרוב לספר הטוב ביותר על סנקט-פטרבורג לשנת 2002. אל הספר
נושא/נושאים: , 1948-1881
תוכן הספר:
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי

עמודים:
1  3  4  5  7  9  10  11  13