הלכה ואגדה כצופן של ספרות

הלכה ואגדה כצופן של ספרות

מחבר: צפורה כגן
שנת ההוצאה: תשמ"ח - 1988
מילות מפתח: ספרות עברית; ספרות חז"ל; סיפרות; ספרות; חז"ל
'הלכה ו'אגדה' מתפרשות בספר זה כשני מושגי יסוד של תרבות ישראל המבטאים שתי עילויות רוחניות שונות, שבהן מתלבשת רוחו היוצרת של האדם היהודי.
'הלכה' ו'אגדה' מקיימות ביניהן - בטקסטים של ספרות עברית, ישנים גם חדשים - דיאלוג תמידי ומפרה בין מציאות לדמיון, ובין חופש לסדר, ויוצרות בכך תבניות ספרותיות, הפועלות בספרותנו גם כצופן של תרבות. אל הספר
תוכן הספר:
מוסד ביאליק

עמודים:
1  3  4  5  7  9  11  12  13