בואי שירה, בואי : תבניות עומק ב"שירה" לש"י עגנון

בואי שירה, בואי : תבניות עומק ב"שירה" לש"י עגנון

מחבר: דינה שטרן
שנת ההוצאה: תשנ"ב - 1992
מילות מפתח: שירה עברית; עגנון, שמואל יוסף; שירה; שירה-עברית; עגנון; עגנון, שמואל י.; עגנון, ש. יוסף; עגנון, ש. י.; עגנון, שמואל-יוסף
"בואי שירה, בואי" הוא עיון ברבדים הפנימיים של ספר "שירה", בהם הפקיד עגנון את מפתחות היצירה. שם הננו מתוודעים אל זהות הגיבורים ואל מערכת הסמלים, המרפדים את "שירה".
מראות מספר יחזקאל, מן המיסטיקה הקבליסטית, משיר השירים, ומעמדות יסוד מן המקרא, מן האגדה ומן המדרש מעצבים את הפן הפנימי של רומאן אהבה זה, שברובדו הנסתר הוא משל רב-משמעות וכבד-מסר (מתוך התקציר על הספר).
אל הספר
תוכן הספר:
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים

עמודים:
א  ב  ג  ה  ז  ח  1  2  3  5