מבוא לאמנות הריניסאנס

מבוא לאמנות הריניסאנס

מחבר: משה ברש
שנת ההוצאה: תשכ"ח - 1968
מילות מפתח: אמנויות; אמנות; אמנות הרנסנס; אומנויות; אומנות; תולדות האמנות; תולדות האומנות; אומנות הרנסנס; אמנות הרנסאנס; אומנות הרנסאנס; רנסנס (אמנות); רנסנס (אומנות); רנסאנס (אמנות); רנסאנס (אומנות)
בספר תיאור וניתוח מגמות יסוד באמנות הרנסאנס כפי שבאו לידי ביטוי בתודעת עצמם של אמני הרנסאנס הגדולים ובתורות האמנות שפותחו והוצעו באותה התקופה.
מתוך הבהרת הבעיות והמשאלות אשר הדריכו את אמני הרנסאנס והמטרות שאליהן שאפו, מתוך ניתוח הטכניקות שהשתמשו בהן ומתוך בחינת עולם המושגים שלהם עולה תמונת אחדותה היסודית של יצירת התקופה כולה. אל הספר
נושא/נושאים: , אמנות פלסטית
תוכן הספר:
מוסד ביאליק

עמודים:
1  3  4  5  7  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  
29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  
54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  
79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  
104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  
129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  
154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  
179  180  181  182  183  184  185  187  188  189