אנליזה ארגונית : כתב עת לייעוץ ארגוני - גיליון 18 נושא - הערכה

אנליזה ארגונית : כתב עת לייעוץ ארגוני - גיליון 18 נושא - הערכה

מחבר:
שנת ההוצאה: 2012
מילות מפתח: כתבי-עת; התנהגות ארגונית; יעילות ארגונית; כתבי עת; תקופונים; כתב עת; התנהגות אירגונית; התנהגות בארגונים; התנהגות באירגונים; התנהגות עובדים; יעילות אירגונית; אפקטיביות ארגונית; אפקטיביות אירגונית
מכון צפנת הוא מכון למחקר, לפיתוח ולייעוץ ארגוני הפועל בשדה הייעוץ מאז שנת 1985. התפיסה המקצועית המנחה את עבודתנו משלבת בין העולם הארגוני לבין הבנות שמקורן בתאוריות פסיכואנליטיות פוסט-מודרניות ובתאוריות של מורכבות. בעבודותינו השונות אנו עוסקים בפיתוח הקשר שבין התאוריה לבין הפרקטיקה בעולם הארגוני, ובמפגש שבין האדם לארגון. לכן אנו משלבים בעבודותינו פעילויות סדירות של ייעוץ ארגוני אישי ומוסדי, מחקר יישומי, פעילויות של הכשרות מקצועיות וכן כנסים וסמינרים.
אנו מייעצים למגוון רחב של ארגונים – ארגונים ציבוריים וממשלתיים, עסקים וארגוני המגזר השלישי – מתוך מחויבות לעבודה במגוון תחומים. כמו כן, אנו מוציאים לאור את כתב העת 'אנליזה ארגונית', המשמש זירה ייחודית לקידום השיח בין אנשי המקצוע. אל הספר
תוכן הספר:
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני

עמודים:
1  2  3  4  5  7  8  9  10  11  12  13  14