ביטול חוזה בעקבות הפרתו

ביטול חוזה בעקבות הפרתו

מחבר: מיגל דויטש
שנת ההוצאה: תשנ"ג - 1993
מילות מפתח: הפרת חוזים
"בעריכת חוזה מכפיפים עצמם הצדדים למערכת נורמטיבית אוטונומית, פרי יצירתם. הפרתו של החוזה מהווה אירוע טראומטי בחיי החוזה, והדין נחלץ לסייע לנפגע לרפא את תוצאותיה.
ריפויה של ההפרה עשוי שיתנהל באחת משתי מגמות: האחת מכוונת לאפשר לנפגע לממש את פירות הישגיו בעריכת ההתקשרות, תוך כפיית המשך ביצועו של החוזה על הצדדים והותרת החוזה בעינו. האחרת נועדה לשחרר את הצדדים מן היצירה הנורמטיבית שכשלה.  ..." (מתוך המבוא הכללי) אל הספר
נושא/נושאים: , משפט
תוכן הספר:
רמות

עמודים:
א  ב  ג  ה  ז  ח  ט  י  1  2