דרך ארץ : אדם וטבע

דרך ארץ : אדם וטבע

מחבר:
שנת ההוצאה: תשמ"ה, 1985
מילות מפתח: ארץ-ישראל; שבעת המינים; אזורים טבעיים בארץ-ישראל; חקלאות בעת העתיקה; טבע; ארץ ישראל; א"י; אי; א.י.; א. י.; Land of Israel; 7 המינים; איזורים טבעיים בארץ ישראל; אזורים טבעיים בארץ ישראל; איזורים טבעיים בארץ-ישראל
בספר זה לוקטו כתבות שהתפרסמו במדור "דרך ארץ" בעתון  "במחנה", שעניינם אדם וטבע  בארץ ישראל. הרשימות ונערכו בשישה שערים - שכינוייהם באו משמות שערי ירושלים בימי המקרא ובימי בית שני . את הספר פותח "שער בני העם",  המפגיש את הקוראים עם חיי היום יום של תושבי ארץ ישראל בתקופות קדומות . התמודדות האדם עם מגבלותיו והקשיים שמציב בפניו הטבע , היא המאפיינת את ההתפתחות האנושית ובה טמון הבסיס להשגיה . התרבות החומרית אינה רק פתרון לבעיות ולצרכים החומריים של האדם . ההתמודדות ופיתוח אמצעי קיום ושיכלולם , הם גם בסיס חשוב להתפתחות המחשבה האנושית , שזורים בעולמה הרוחני , ניזונים ומזינים כאחד.  " שער העין" מציג לפני הקורא מפעלי מים מן העבר הרחוק והקרוב ומן ההווה . הוא אוסף דוגמאות המלמדות על התמודדותם העקשת של תושבי הארץ עם אחת מהבעיות הקשות ביותר - המים .
את מעגל הגורמים הנוטלים חלק בעיצוב עולמו של האדם הארץ ישראלי סוגרים ארבעת השערים העוסקים בטבע הארץ . אל הספר
נושא/נושאים: , טבע וסביבה בישראל
תוכן הספר:
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור

עמודים:
1  2  3  4  5  6  7  9  10  11