קריאת הדורות : ספרות עברית במעגליה - כרך ד

קריאת הדורות : ספרות עברית במעגליה - כרך ד

מחבר: נורית גוברין
שנת ההוצאה: תשס"ח - 2008
מילות מפתח: ספרות עברית; ביקורת ספרותית; סיפרות; ספרות; פרשנות ספרותית; בקורת ספרותית
כרכים ג ד של קריאת הדורות הם המשך של שני קודמיהם, שהופיעו בשנת תשס"ב/2002 בהוצאת גוונים בשיתוף עם אוניברסיטת תל אביב. כונסו בהם עשרות מחקרים, מסות ורשימות, מפרי עטה של נורית גוברין, שפורסמו בשנים האחרונות בכתבי עת שונים, יחד עם פרקים הרואים כאן אור לראשונה. הכותרת מבטאת את הרצון לקריאה בספרות הדורות הקודמים, יחד עם היענות להזמנתם כביכול, של סופרי העבר לקיים עמם דו שיח מתמיד.
כותרת המשנה, ספרות עברית במעגליה, מבטאת את השקפתה של המחברת בדבר הצורך לקרוא את הספרות בהקשריה הרחבים, להבינה על רקע זמנה ומקומה ולצפות בה מתוך פרספקטיבה היסטורית ואקטואלית כאחת. לכל פרקי הספר משותפת ההנחה, שהספרות העברית היא יסוד קיים, יציב ומאחד בתרבות העברית ובחברה הישראלית, ושהיא נתונה בתהליך קבוע של שינוי מתוך המשכיות, ובמתח מתמיד בין מסורת לחידוש.
הספרים פורשים מפה רחבה של חיי הספרות העברית במרכזים הגאוגרפיים בגולה, בארץ ישראל ובישראל, בדורות האחרונים ועד ימינו. נדונים בהם, נושאים הקשורים ביוצרי המופת. ביניהם: ברדיצ'בסקי, ביאליק, טשרניחובסקי, שופמן, עגנון, דבורה בארון, ס. יזהר.
מובאים גם פכים קטנים מחייהם ומיצירתם, שנשלחו כ"מכתבים למערכת", כהשלמה לספריה ולמחקריה עליהם. הנושאים נידונים בהקשרם הרחב: הביוגרפי, ההיסטורי, החברתי. ביניהם: בין ספרות למקרא; ספרות ה"חדר"; פולמוסים, ספרות הנשים העברית; בין ספרות למקום; פרקים בספרות ארץ ישראל, ופרקים המוקדשים לביקורת שירה, פרוזה, כתבי עת ומחקר.
ההבדל בין שני כרכים אלה לשני קודמיהם הוא בכך שהם פחות "מְכוּפתרים" ויותר אישיים. בהרצאות, ששימשו בסיס לכמה מפרקי הספרים, שולבו עדויות אישיות, שבעבר נמחקו בכינוס. הפעם היה חשוב להשאיר את המגע האישי עם הסופרים כחלק מאווירת בית ההורים.
תשעה השערים חולקו לשני כרכים. שערי הכרך השלישי: לא בחלל הריק; בין ספרות למקרא; סופרי מופת; נשים בספרות; ספרות ארץ ישראל. שערי הכרך הרביעי: דור בארץ; מקום בספרות; ביקורת. בשער החותם את הספר "בחצר הפנימית" שלושה חלקים. בראשון, תגובות הקשורות באב, ישראל כהן; השני, "בקרית ספר", כולל השתתפות במשאלים ספרותיים; והשלישי "ויכוח ותגובות" כולל תגובות שנכתבו מתוך רצון להעמיד דברים על דיוקם. שער זה, תורם לפן האישי של הספר, ומגלה במישרין את עולמה של המגיבה, לא רק כחוקרת ספרות, אלא גם כמי שהספרות וחיי הספרות הם מרכיב מרכזי בחייה.
נורית גוברין היא פרופסור (אמריטוס) בחוג לספרות באוניברסיטת תלֿאביב ומן החוקרים המרכזיים של הספרות העברית בדורות האחרונים. פרסמה שבעה עשר ספרי מחקר וערכה שלושה עשר. בין הפרסים הספרותיים שהוענקו לה: פרס ביאליק (תשנ"ח) ופרס ישראל אפרת (תשס"ב). ביבליוגרפיה של כתביה פורסמה בממרכזים למרכז – ספר נורית גוברין (תשס"ה) בעריכת אבנר הולצמן. אל הספר
תוכן הספר:
כרמל

עמודים:
1  2  3  4  5  6  7  11  12  13