הפואטיקה של הבית : ייצוג הבית והבית הלאומי בקולנוע אוטוביוגרפי דוקומנטארי ישראלי

הפואטיקה של הבית : ייצוג הבית והבית הלאומי בקולנוע אוטוביוגרפי דוקומנטארי ישראלי

מחבר: כרמל גוטליב קמחי
שנת ההוצאה: תש"ע - 2009
מילות מפתח: אמנויות; קולנוע; פילוסופיה; מגדר; אומנויות; סרטים; תעשיית סרטים; קולנע; קלנוע; מיגדר; ג'נדר; ז'אנדר; ז'אנר
הבית והבית הלאומי הם שני רעיונות ברורים ונוכחים בחייו של כל אדם בעולם בימינו. אלא שבדיקת המונחים לעומק מערערת מיד על קביעה זו.
המרחב שבו חי האדם בישראל של שנות ה2000 מעלה תהיות רבות לגבי מושגים אלה ומוכיח כי אלה מרחבים מעורפלים ומעורערים. כרמל גוטליב קמחי חוקרת בספר שלהלן ארבעה סרטים ישראליים בז'אנר האוטוביוגרפי דוקומנטארי הנבדקים לאור התבוננות בבית ובבית הלאומי.
מטבע הדברים ישנה בספר התייחסות לשאלות יסוד פילוסופיות העולות לנוכח החיים במדינת ישראל ובסוגיות בסיסיות של היות יהודי בישראל ובעולם. מתוך המחקר עולה כי מגדר הוא היבט משמעותי ביותר בכינונו של בית, וההבדלים בין המינים מייצרים יחסי כוחות בין גברים לנשים, המשפיעים על תפיסת הבית, הבית הלאומי והסגנון האמנותי של כל יוצר/ת.
הספר פונה לכל אדם ששאלת הבית וייצוגו מעסיקים אותו כדיון קולנועי, אמנותי ופילוסופי ומתבסס על מחקר לתואר מוסמך שנעשה באוניברסיטת תל אביב, בפקולטה לאמנויות.
כרמל גוטליב קמחי מתמחה בקולנוע דוקומנטארי, ביחסי הגומלין שבין קולנוע לאמנות, ובשאלות של ייצוגים פוסטמודרניים בתרבות. היא מרצה, אוצרת בתחום הוידאו ארט, מפיקה ומנהלת אמנותית. אל הספר
תוכן הספר:
כרמל

כרמל גוטליב קמחי

עמודים:
1  3  4  5  6  7  9  11  12  13