אתיקה, רגשות ובעלי-חיים : על מעמדם המוסרי של בעלי-חיים

אתיקה, רגשות ובעלי-חיים : על מעמדם המוסרי של בעלי-חיים

מחבר: זאב לוי ונדב לוי
שנת ההוצאה: תשס"ב - 2002
מילות מפתח: התנהגות בעלי חיים; ניסויים בבעלי חיים; זכויות בעלי חיים; התנהגות בעלי-חיים; התנהגות של בעלי חיים; התנהגות של בעלי-חיים; ניסויים בבעלי-חיים; חיות מעבדה; ויוויסקציה; זכויות בעלי-חיים; זכויות לחיות
ספר זה, פרי עבודה משותפת של אב-פילוסוף ובן זואולוג, דן בבעיות אתיקה, מוסר ורגשות, הנוגעים לבעלי-חיים, ובעיקר של בעלי-חיים עיליים (יונקים וציפורים). הוא עוסק בחובות האדם לבעלי-חיים, בזכויותיהם, במודעותם העצמית וברגשותיהם, באופני התנהגותם של בעלי-החיים ובכישוריהם, באקולוגיה, בשימור הטבע ובמגוון המינים שבו.
הספר ייחודי באופיו ואינו דומה לספרים שונים שתורגמו בשנים האחרונות לעברית, המתארים את חיי הקופים, השימפנזים, הפילים והאריות. הספר מנסה להעלות מספר סוגיות חשובות, שלא נדונו עד כה אלא מעט מאוד בספרות הביולוגית והזואולוגית בארץ.
שיטת הדיון בו היא אינטר-דיסציפלינרית וכוללת עיונים פילוסופיים, זואולוגיים, פסיכולוגיים, אנתרופולוגיים ואקולוגיים, הן מזווית הראייה של האתיקה הקלאסית - זכויות וחובות - הן של מה שמקובל היום להגדיר כ"אתיקה סביבתית" והן מנקודת מבטו החדשנית של האדם, אודות היותם של חלק מבעלי-החיים בעלי יכולת תרבותית בדומה לזו של האדם או בתהליכים מתגבשים שלה.
נעשתה בספר הבחנה בין אינסטינקטים לכשרים נלמדים, בעיקר בשדה התקשורת, הלשון, השימוש בכלים וכישורים יוצאי דופן אחרים של בעלי-החיים.
אחת ההנחות הראשיות, העוברת כחוט השני לאורכו של הספר, היא כי יש להתייחס אל בעלי-החיים העיליים כאל "אישים" (PERSONS) ולא כאל דברים (THINGS). הדבר גורר מסקנות שונות במישור האתיקה המעשית, כמו למשל בנוגע לציד לשם רווח או שעשוע, ניסויים בבעלי-חיים, כליאתם בגני-חיות, מופעיהם בקרקסים ועוד.
החלק הראשון של הספר מתמקד בעיקר בעיונים פילוסופיים ומוסרניים של יחס האדם לבעלי-חיים.
החלק השני מתאר את יכולתם וכישוריהם האינטליגנטיים של בעלי-חיים בתחומים שונים, והחלק השלישי דן במסקנות ובהמלצות מוסרניות לגבי נושאים שונים בעלי משמעות מעשית אקטואלית. אל הספר
נושא/נושאים: , מדעי החברה, מדעי החיים
תוכן הספר:
ספרית פועלים

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה

עמודים:
1  3  4  5  7  8  9  10  11  12  13