ללמוד פמיניזם : מקראה - מאמרים ומסמכי יסוד במחשבה פמיניסטית

ללמוד פמיניזם : מקראה - מאמרים ומסמכי יסוד במחשבה פמיניסטית

מחבר:
שנת ההוצאה: 2006
מילות מפתח: פמיניזם; פמיניסם; שחרור האישה; התנועה לשחרור האישה; פמניזם; פמניסם; שחרור האשה; שחרור הנשים
קובץ מאמרים זה מציג לקוראות ולקוראים בעברית מבחר של כתבים פמיניסטיים הנפרשים על פני כ-200 שנה של הגות ומחשבה פמיניסטיות. רוב הטקסטים שבקובץ כבר הפכו למאמרי יסוד בכל דיון ביקורתי בשאלות של מגדר, חברה ותרבות, ותרגומם לעברית הוא בבחינת הצדעה לכותבות, ותיקות כחדשות, שהעשירו את ארון הספרים הביקורתי והפמיניסטי לדורותיו. הכותבות, ביניהן: גלוריה אנזלדואה, ג'ודית באטלר, בל הוקס, אודרי לורד, לורה מאלווי, קתרין מקינון, הלן סיקסו, אדריאן ריץ' ועוד, הפכו עם השנים לדמויות מרכזיות במחשבה החברתית-הביקורתית בת-ימינו על זרמיה השונים.
קובץ זה הוא הראשון מסוגו בעברית, ואנו מקוות כי פרסומו יאפשר לסטודנטיות ולסטודנטים, לחוקרות ולחוקרים, לפעילות ולפעילי שטח, ולציבור המתעניין בחשיבה ביקורתית, מפגש ישיר עם המהלכים המרכזיים במחשבה הפמיניסטית מסוף המאה ה-18 ועד לסוף המאה ה-20.
קובץ הכתבים הזה מאפשר התבוננות בתכניה המגוונים של ההגות הפמיניסטית ובצורותיה המרובות ; בשינויים שחלו במקומן ובמיקומן של נשים ; בהנחות יסוד פמיניסטיות ; בפרשנות של תהליכים חברתיים, תרבותיים ופוליטיים ; ובמקצת מהפולמוסים והמאבקים בתוך החשיבה הפמיניסטית ומחוצה לה.
הקובץ הוכן ביוזמת האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים ולחקר המגדר והוא מכיל עשרים וארבעה מסמכים ומאמרים, רובם מוצעים לציבור בעברית זו הפעם הראשונה. לכל טקסט נלווה מבוא המציג אותו בהקשר ההיסטורי של כתיבתו וביחס למסגרת התיאורטית בה נוצר.
פרקי המקראה מציעים סיפורים, קולות, היסטוריות וזהויות, דרכם ניתן להכיר מקרוב את אתרי הולדתה של החשיבה הפמיניסטית, את זרמיה ונפתוליה, את השראתה ואת משב הרוח שלה. אל הספר
נושא/נושאים: , מגדר
תוכן הספר:
הקיבוץ המאוחד

האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים ולחקר המגדר

עמודים:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13