T.A.Z - אזור אוטונומי ארעי

T.A.Z - אזור אוטונומי ארעי

מחבר: חכים ביי
שנת ההוצאה: 2008
מילות מפתח: אוריינטליזם (אמנות); ספרות ופילוסופיה; אנרכיזם; אורינטליזם (אמנות); אורינטליזם (אומנות); אוריינטליזם (אומנות); אמנות אוריינטלית; אומנות אוריינטלית; אומנות; אמנות; פילוסופיה וספרות; אנארכיזם; אנרכיסם; אנרכיה; אנארכיה
ספר בשם "T.A.Z – אזור אוטונומי ארעי", אנרכיה אונטולוגית, טרור פואטי יצא לאור בשנת 1991 בהוצאת הספרים אוטונו-מדיה תחת הפסבדונים חכים ביי.
קובץ המאמרים יצר תוך זמן קצר גל של שיח וביקורת בקרב קבוצות אנרכיסטיות ואינטלקטואליות שונות. המחבר עצמו נשאר מחוץ להמולה, מתרחק מתקשורת ופרסום, כאשר מסביב מופצות שמועות על זהותו ומקום הימצאו.
בתרגום הנוכחי מובאת המסה המרכזית של חכים ביי: T.A.Z – אזור אוטונומי ארעי. כתיבתו של ביי נטועה עמוק במסורת האנרכיסטית ואף מנסה להחיות אותה בדרך ייחודית לה. היא כוללת מוטיבים מתרבות הסייברפאנק והעולם הכאוטי של רשתות המחשבים, עובדה שתרמה לא מעט לפופולריות שלו בקרב אזרחי הרשת עצמה. עם זאת קשה לזהות את כתיבתו עם תיאוריה פוליטית רווחת או עם רטוריקה מטיפנית כלשהי; היא כרוכה אחר יצירת אזורי אוטונומיה זמניים בתוך הרשת הסבוכה של תרבות הצריכה, ללא התנגשות חזיתית עם המדינה. בהתבססו על מוטיבים מתוך המיסטיקה האוריינטלית, תוך כדי שאיבת מוטיבים מתרבויות שוליים היסטוריות, כמו זו של הפיראטים למשל, הוא מציע טקטיקות של היעלמות, "טרור פואטי", אמנות כלוחמה, ואת מלאכת השירה הוא מציג כמתקפה פוליטית.
מבחינות מסוימות אפשר לראות בביי ממשיך דרכם של הדאדאיסטים, של הסיטואציוניסטים ושל אמני ה"גרילה" של שנות ה- 60 -70. אל הספר
נושא/נושאים: , מדע המדינה
תוכן הספר:
רסלינג

עמודים:
1  2  3  4  5  7  8  9  10  11  12  13  14