בימי רומא וביזאנטיון

בימי רומא וביזאנטיון

מחבר: מיכאל אבי-יונה
שנת ההוצאה: תשמ"א - 1980
מילות מפתח: היישוב הישן; כיבוש רומאי בארץ-ישראל; רומא (עיר); כיבוש ביזנטי בארץ-ישראל; הישוב הישן; כיבוש רומאי בארץ ישראל; כיבוש רומי בארץ-ישראל; כיבוש רומי בארץ ישראל; כבוש רומאי בארץ ישראל; ערים; רומא; כיבוש ביזנטי בארץ ישראל; כבוש ביזנטי בארץ-ישראל
ביסוד ספר זה הונחה ההשקפה כי השאיפה הלאומית של עם ישראל הייתה קיימת בכל הזמנים, אך באה לידי ביטוי בדרכים שונות במשך הדורות. המאבק המדיני בן חמש מאות השנה תואר כאן מתוך השקפה זו.
ספר זה מרצה את קורות היישוב העברי בארץ-ישראל בתקופת מפנה בעולם, אשר חרצה את גורלו המדיני של עמנו לדורות.
מאבק מדיני של חמש מאות שנה, למן נפילת ביתר ועד לכיבוש הארץ בידי הערבים, תואר כאן מתוך חקירה מדעית של המקורות היהודיים והלועזיים כאחד, לאור בחינה מדינית טהורה, כלומר לאור הרצון המדיני שהיה קיים בעם גם לאחר שנשדדה מדינתו ממנו. אל הספר
נושא/נושאים: , בית שני, משנה ותלמוד
תוכן הספר:
מוסד ביאליק

עמודים:
1  2  3  4  5  6  7  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  
52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  
77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  
102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  
127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  
152  153  154  155  156  157  158  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  
179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  201  202  203  204  
205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  227  228  229  230  231  
232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  
257  258  259  260  261  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274