אליטות חדשות בישראל

אליטות חדשות בישראל

מחבר:
שנת ההוצאה: תשס"ז - 2007
מילות מפתח: נורמות חברתיות
ספר זה מתאר ובוחן את נוף האליטות בחברה הישראלית היום. כמה סוגי אליטות נדונים כאן: אליטות מרכזיות - הפוליטית, של שירות המדינה ושל עולם העסקים; אליטות פרופסיונליות - הצבאית, המשפטית, התקשורתית והאוניברסיטאית ; אליטות מחוזיות - כגון אליטות פמיניסטיות והאליטה הקיבוצית; אליטות דתיות - הדתית- לאומית, החרדית ושל "הדתיים החדשים"; אליטות עדתיות - מזרחיות, של דוברי הרוסית ושל המגזר הערבי. מבחינות רבות שונות מאוד האליטות היום מאלה שהיו כאן לפני דור, והיחסים ביניהן מורכבים ביותר: יש אליטות שקשורות זו לזו, ואחרות שצומחות ומתפתחות מאליהן בלי זיקה לאחרות. על הקשרים ועל היעדר הקשרים האלה, על פתיחותן או סגירותן של האליטות, וכן על אופיים ה"סוציולוגי" של בני האליטות הללו, ביקש להתחקות צוות המחקר, שספר זה הוא תוצר עבודתו המשותפת עם מומחים אחרים לאליטות הללו.
פרקי הספר מצטרפים לתמונה מגוונות, נתונה לסתירות ולפרדוקסים, שמזמינה חשיבה מעמיקה של יחסי אליטה-לא-אליטה בישראל של ימינו.
בראש פרויקט המחקר עמד הפרופ' אליעזר בן-רפאל, וסייע בידו הד"ר יצחק שטרנברג; עם צוות המחקר נמנו הפרופסורים משה ליסק, בנימין נויברגר, חוה עציוני-הלוי וגבי שפר. אל הספר
תוכן הספר:
מוסד ביאליק

עמודים:
א  ג  ד  ה  ו  ז  ח  3  4  5