היסטוריונים ואסכולות היסטוריות : קובץ הרצאות

היסטוריונים ואסכולות היסטוריות : קובץ הרצאות

מחבר:
שנת ההוצאה: 1962
מילות מפתח: היסטוריונים; היסטוריוגרפיה יהודית; היסטוריוגרפיה; היסטוריון; היסטוריוגרפיה של עם ישראל
"היסטוריונים ואסכולות היסטוריות: קובץ הרצאות שהושמעו בכנס השביעי לעיון בהיסטוריה (חנוכה תשכ'ב)" 
חלק מההיסטריונים צירפו רשימות של ספרות לעיון נוסף ; אחרים הסתפקו בספרות שבגוף ההרצאות.
כמו כן, שינינו במידה מעטה מן הסדר בו הושמעו ההרצאות בשעתן. מבנה הקובץ בספר הוא:
א. ההרצאות הדנות בהיסטוריוגרפיה של העת העתיקה ושל ימי-הביניים;
ב. אלה הדנות בהיסטוריונים של המאה התשע-עשרה והעשרים;
ג. ההרצאות הדנות על כמה בעיות באספקלריה של אסכולות היסטוריוגראפיות שונות;
ד. הדיון הדידאקטי.
(מתוך ההקדמה) אל הספר
תוכן הספר:
החברה ההיסטורית הישראלית

עמודים:
1  3  4  5  7  9  10  13