מגילות קומראן מבואות ומחקרים - כרך ראשון

מגילות קומראן מבואות ומחקרים - כרך ראשון

מחבר:
שנת ההוצאה: תשס"ט - 2009
מילות מפתח: פנוי
גילוין של מגילות קומראן היה אחת התגליות החשובות ביותר במאה העשרים; הוא יצר תחום מחקר חדש, והשפיע עמוקות על מחקרם של תחומים אחרים: הספרות היהודית הקדומה, ההיסטוריה של ימי בית שני, נוסח המקרא, פרשנות המקרא הקדומה, הספרות התלמודית, הנצרות, הלשון העברית ועוד. החומר החדש שנתגלה - הכולל כמה מגילות במצב השתמרות טוב ואלפים רבים מספור של קטעים קטנים, שרידים (חידתיים לעתים קרובות) של מגילות – האיר באור חדש את כל התחומים הללו, פתר שאלות ישנות והעלה שאלות חדשות.
 שלושים המאמרים שנכתבו במיוחד לספר, פרי עטם של חוקרי מגילות בעלי שם, מעמידים מבוא מקיף לטקסטים מקומראן, סגנונם ועולמם.
המאמרים עוסקים במגוון רחב של נושאים, ובהם: התגליות הארכיאולוגיות; המגילות המקראיות; סקירתן של מגילות חשובות וסוגות מרכזיות; עולמם של כתבי קומראן ; כיתתיות, תיאולוגיה, לוח השנה, לשון המגילות ועוד; היחס בין קומראן לכתבים אחרים - ספרים חיצוניים, ספרות נוצרית וספרות חז"ל. אל הספר
תוכן הספר:
יד יצחק בן-צבי

עמודים:
א  ב  ג  ד  ה  ו  ז  ח  ט  3